معنی کلمه علی اکبر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
علی اکبر. [ ع َ اَ ب َ ] (اِخ ) (خان زاده ...) وی ازجمله ٔ بزرگانی است که در روز چهارشنبه دوازدهم ماه رمضان سال 771 هَ . ق . در وقت جلوس امیرتیمور گورکانی بر تخت سلطنت حضور داشت و بر سلطنت او با دیگر بزرگان اتفاق کرد. (از حبیب السیر چ خیام ج 3 ص 419).