معنی کلمه ثول در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثول . [ ث َ] (ع اِ) گروه زنبوران عسل . (واحد از لفظ خود ندارد).

نر از زنبور عسل .

خانه ٔ زنبوران عسل .

شوره ٔ درخت .

نره ٔ شتر.

غلاف نره ٔ شتر. ج ، اثوال .