معنی کلمه کوهانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کوهانی . (اِخ ) دهی از دهستان بالا که در شهرستان نهاوند واقع است و 1455 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).