معنی کلمه فتیات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فتیات . [ ف َ ت َ ] (ع اِ) ج ِ فتاة. رجوع به فتاة شود.