معنی کلمه ثوری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثوری . [ ث َ ] (اِخ ) (ملاعلی ...)یکی از شعرای ایران و این بیت اول رباعی از اوست : تا کی بمن آزار و جفا خواهی کرد با غیر برغم من وفا خواهی کرد.