معنی کلمه نیشه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نیشه . [ ش َ / ش ِ ] (اِ) نیشو.آلوی طبری . (برهان قاطع) (سروری ).

نیشتر. (ناظم الاطباء). رجوع به نیشو شود.

نای نواختنی . (ناظم الاطباء). رجوع به ماده ٔ بعد شود.