معنی کلمه مرتخش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مرتخش . [ م ُ ت َ خ ِ ] (ع ص ) مضطرب . (از اقرب الموارد) (از متن اللغة) (آنندراج ). مضطرب شده . (ناظم الاطباء). جنبنده . (آنندراج ) (ناظم الاطباء). نعت فاعلی است از ارتخاش به معنی اضطراب . رجوع به ارتخاش شود.