معنی کلمه دوم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دوم . [ دُ وُ ] (اِ) انگشت چهارم که انگشت بنصر باشد.

پشت .

(ص ) زیردست . (ناظم الاطباء).