معنی کلمه ثوری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثوری . [ ث َ ] (ص نسبی ) منسوب به ثور. گاوی .