معنی کلمه قاضی ابوالطیب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاضی ابوالطیب . [ اَ بُطْ طَی ْ ی ِ ] (اِخ ) طاهربن عبداﷲ. رجوع به ابوالطیب طاهر شود.