معنی کلمه ضیاءالدین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضیاءالدین . [ ئُدْ دی ] (اِخ ) یوسف (خواجه ...). معاصر امیر تیمور. وی در جنگ این سلطان با توقتمش خان که بسال 793 هَ . ق . اتفاق افتاد و توقتمش خان شکسته شد حضور داشت . (حبیب السیر ج 3 ص 145).