معنی کلمه صایری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صایری . [ ی ِ ] (ص نسبی ) رجوع به صائری شود.