معنی کلمه علی آباد دمق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
علی آباد دمق . [ ع َ دِ دَ م َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ترک شهرستان ملایر واقع در 36 هزارگزی شمال باختری شهر ملایر و 15 هزارگزی باختر راه شوسه ٔ ملایر و 15 هزارگزی باختر راه شوسه ٔ ملایر به همدان . ناحیه ایست کوهستانی و سردسیر و مالاریائی . دارای 3923 تن سکنه است . آب آن از چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات و میوه و انگور است . اهالی به زراعت اشتغال دارند، و صنایع دستی زنان بافتن قالی و جاجیم است . راه آن مالرو است . این ده دارای یک دبستان چهارکلاسه میباشد. در تابستان ها ایل یارمطاقلو برای تعلیف احشام خود به این ده می آیند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).