معنی کلمه خوع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خوع . [ خ َ ] (ع اِ) گردش وادی .

هرزمین مغاک که گیاه رمث رویاند. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ).

نام درختی است به لغت اهل یمن . (منتهی الارب ) (از تاج العروس ).