معنی کلمه واقف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واقف . [ ق ِ ] (اِخ ) جائی است در قسمت بالای مدینه . (معجم البلدان ).