معنی کلمه علی آباد بالا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
علی آباد بالا. [ ع َ دِ ] (اِخ ) دهی است از بخش قلعه زراس شهرستان اهواز واقعدر 16 هزارگزی جنوب قلعه زراس و در کنار راه مالرو چشمه آبخور به فرهادآباد. ناحیه ایست جلگه و گرمسیر، ودارای 137 تن سکنه . آب آن از چاه و قنات تأمین میشود. محصول آن غلات و صیفی است . اهالی به زراعت و گله داری اشتغال دارند و صنایع دستی زنان کرباس بافی است . راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).