معنی کلمه خوشوقتی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خوشوقتی . [ خوَش ْ / خُش ْ وَ ] (حامص مرکب ) شادی . سرور. شادمانی . (یادداشت مؤلف ).

رضایت . رضا. (یادداشت مؤلف ).