معنی کلمه طبلاف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طبلاف . [ طَ ] (اِ) رجوع به طبلاق شود.