معنی کلمه پاوان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پاوان . (اِ مرکب ، ص مرکب ) (پارسی باستانی ) نگهبان . حافظ.