معنی کلمه ضیاءالدین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضیاءالدین . [ ئُدْ دی ] (اِخ ) مکی . شاگرد علاّمه جاراﷲ زمخشری . او راست کتاب کفایة فی علم الاعراب که شرح انموذج است .