معنی کلمه نیزه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نیزه . [ زِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان تبادکان بخش حومه و ارداک شهرستان مشهد. در 60هزارگزی شمال شرقی مشهد و جنوب جاده ٔ مشهد به تبادکان ، در جلگه ٔ معتدل هوایی واقع است و 401 تن سکنه دارد. آبش از قنات ، محصولش غلات و شغل اهالی زراعت است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).