معنی کلمه تمناالهندی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تمناالهندی . [ ت َ م َن ْ نَل ْ هَِ ] (اِخ ) محمد علی بن خواجه عبداﷲ تأیید الهندی عظیم آبادی متخلص به تمنا. وی در سال 1230 هَ . ق . درگذشت او را دیوان شعری است به پارسی در هزار بیت . (از اسماء المؤلفین ج 2 ص 357).