معنی کلمه کومیه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کومیه . [ م ِ ی َ ] (اِخ ) شهری از بربر. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).