معنی کلمه علی آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
علی آباد. [ ع َ ] (اِخ ) دهی است کوچک از دهستان بلورد بخش مرکزی شهرستان سیرجان واقع در 40 هزارگزی خاور سعیدآباد و 2 هزارگزی شمال راه فرعی سیرجان به بلورد. دارای 18 تن سکنه از طایفه ٔ بچاقچی است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).