معنی کلمه گران شکم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گران شکم . [ گ ِ ش ِ ک َ ] (ص مرکب ) بزرگ شکم . برآمده شکم . اَثَطّ. (منتهی الارب ).