معنی کلمه آزادکرده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
آزادکرده . [ ک َ دَ / دِ ] (ن نف مرکب ) عتیق . مُعْتَق . محرَّر. مولی .