معنی کلمه نیدر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نیدر. [ ن َ دَ ] (اِخ ) دهی است از دهستانهای گاورود بخش کامیاران شهرستان سنندج . در 48هزارگزی شرق کامیاران و 4هزارگزی جنوب شرقی سرکاویز، در منطقه ٔ کوهستانی سردسیری واقع است و 187 تن سکنه دارد. آبش از چشمه ، محصولش غلات ، لبنیات ، توتون و شغل اهالی زراعت و گله داری است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).