معنی کلمه آزادزن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
آزادزن . [ زَ ] (اِ مرکب ) حُرّه .