معنی کلمه دولاب گردان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دولاب گردان . [ گ َ ] (نف مرکب ) کسی که تجارت و داد و ستد می کند. (ناظم الاطباء).

به مال دیگران بازی کننده و این از جهت بی دستگاهی بود. (از آنندراج ) : از جگر سرمایه دارد دردکان تاجر دولاب گردان چشم ماست . شاپور تهرانی (از آنندراج ).