معنی کلمه ضیاءالدین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضیاءالدین . [ ءُ د د ] (اِخ ) عمربن ابی بکر موصلی . رجوع به عمربن ابی بکر... شود.