معنی کلمه علی آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
علی آباد. [ ع َ ] (اِخ )دهی است جزء دهستان حومه ٔ بخش مرکزی شهرستان دامغان واقع در 26 هزارگزی جنوب خاوری دامغان و 3 هزارگزی جنوب ایستگاه دامغان . ناحیه ایست جلگه و دارای آب و هوای معتدل . سکنه ٔ آن 180 تن است . آب آن از قنات . محصول آن غلات و پسته و انگور است . راه آن از طریق شمس آباد اتومبیل رو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).