معنی کلمه جامه کاران در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جامه کاران . [ م َ / م ِ ] (اِخ ) از دهات ورامین است . (مرآت البلدان ج 4 ص 127).