معنی کلمه صانعی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صانعی . [ ن ِ ] (اِخ ) وی یکی از شعرای عثمانی است و در سنجاق حمید بتحصیل پرداخت سپس به استانبول رفت و مدرسه ٔ نشانجی را طی کرد و در اواخر قرن 10 هَ . ق . درگذشت . (قاموس الاعلام ترکی ).