معنی کلمه زایدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زایدن . [ دَ ] (مص ) زاده شدن . (ناظم الاطباء).زادن . (حاشیه برهان چ معین ) : و بسیاران در زایدن او شادناک شوند. (ترجمه ٔ دیاتسارون ص 8). زایدن یسوع مسیح چنین بود. (ترجمه دیاتسارون ).

زاییدن . مجازاً، تولید کردن . (ناظم الاطباء).