معنی کلمه علی واسطی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
علی واسطی . [ ع َ ی ِ س ِ ] (اِخ ) ابن محمدبن علی واسطی رفاعی . مکنی به ابوالحسن . صوفی و نسب شناس بود و در حدود سال 800 هَ . ق . درگذشت . او راست : 1- خلاصةالاکسیر فی نسب السید الرفاعی الکبیر. 2- المختصر فی نسب آل سیدالبشر. (از هدیة العارفین بغدادی ج 1 ص 726).