معنی کلمه چاه نو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چاه نو. [ ن َ ] (اِخ ) نام محلی کنار راه نائین و یزد، میان بم بیز و عقدا در 552100 گزی تهران .