معنی کلمه نی احمدبیگ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نی احمدبیگ . [ ن ِ اَ م َ ب ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کیوی بخش سنجبد شهرستان هروآباد. در 20هزارگزی شمال سنجبد (کیوی ) و 11هزارگزی جاده ٔ هروآباد به اردبیل ، درمنطقه ٔ کوهستانی معتدل هوایی واقع و دارای 128 تن سکنه است . آبش از چشمه ، محصولش غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله داری و قالی بافی است . در این ده معدن گوگرد وجود دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).