معنی کلمه تمخج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تمخج . [ ت َ م َخ ْ خ ُ ] (ع مص ) آب جنبانیدن به دلو و جز آن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).