معنی کلمه ذهلی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذهلی . [ ذُ ] (اِخ ) سعیدبن عبداﷲ. رجوع به سعیدبن عبداﷲ ذهلی شود.