معنی کلمه نوید در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نوید. [ ن َ ] (اِخ ) نورالدین دهلوی متخلص به نوید یانویدی ، از پارسی گویان قرن دوازدهم هندوستان و از مقربان عمدةالملک امیرخان بهادر است . در اواسط قرن دوازدهم درگذشته . او راست : اگر نیست با عاشقی خو مرا چرا می طپد دل به پهلو مرا از این غصه ام دل ز جا می رود که جا نیست در خاطر او مرا. (از صبح گلشن ص 567) (نتایج الافکار ص 728).