معنی کلمه خوش سرشت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خوش سرشت . [ خوَش ْ /خُش ْ س ِ رِ ] (ص مرکب ) خوش فطرت . خوش طینت . خوش ذات .