معنی کلمه خوش زیست در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خوش زیست . [ خوَش ْ / خُش ْ ] (ص مرکب ) معاشر. (مهذب الاسماء).

خوش زندگانی . (یادداشت مؤلف ).