معنی کلمه واق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واق . (اِ) نام پرنده ای است . (برهان ) (آنندراج ). رجوع به واک شود.

غوک . وزق . (برهان ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).