معنی کلمه ظرابین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظرابین . [ ظَ ] (ع اِ) ج ِ ظَربان .