معنی کلمه لان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لان . (اِ) بی حقیقتی و بی وفائی . (برهان ) (جهانگیری ) : می آیدم ز رنگ تو ای یار بوی لان برکنده ای ز خشم دل از یار مهربان . مولوی .