معنی کلمه کوشک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کوشک . (اِخ ) ده مرکزی دهستان کوشک که در بخش بافت شهرستان سیرجان واقع است و 333 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).