معنی کلمه نونا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نونا. (اِخ ) نام مادر ابراهیم پیغامبر است . رجوع به حبیب السیر چ تهران ج 1 ص 117 شود.