معنی کلمه کوشک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کوشک . (اِخ ) دهی از دهستان فشافویه که در بخش ری شهرستان تهران واقع است و 360 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).