معنی کلمه ظرابی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظرابی . [ ظَ بی ی ] (ع اِ) ج ِ ظَربان و ظِرباء.