معنی کلمه تمامانه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تمامانه . [ ت َ ن َ / ن ِ ] (ص نسبی ، ق مرکب ) تماماً و کاملاً. (ناظم الاطباء). تمامی . رجوع به تمامی و تمام و دیگر ترکیبهای آن شود.